Skip to Content

雜阿含經:卷一(三)

藏經位置
大正藏卷數: 
1
大正藏經號: 
3
佛光藏卷數: 
1
佛光藏經號: 
3

[p0001a28]

(三)

如是我聞:

一時,佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時,世尊告諸比丘:「於色不知、不明、不斷、不離欲,則不能斷苦。如是受、想、行、識,不知、不明、不斷、不離欲,則不能斷苦。

「諸比丘!於色若知、若明、若斷、若離欲,則能斷苦;如是受、想、行、識,若知、若明、若斷、若離欲,則能堪任斷苦。」

時,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。

 


心得:

1. 本經的重點是:

於五蘊若知、若明、若斷、若離欲,則能斷苦。

2. 本經前提是於五蘊「若知、若明、若斷、若離欲」,也類似前二經的「正思惟、如實知、厭離、喜貪盡」。不過參考了莊春江居士的南北傳雜阿含對讀的資料,得知此處的「若知、若明」對應於南傳經文則是「證知、遍知」,對讀資料並說明了只有證初果的聖者才適合說「證知」(親身體證的知),只有證阿羅漢的四果聖者才適合說「遍知」(完全地理解)。

3. 相較於前二經的結果是「心解脫」,本經的結果則是「斷苦」,不過二者的實質意義應該是相同的。

回應

發表新回應

這個欄位的內容會保密,不會公開顯示。
  • 自動將網址與電子郵件地址轉變為連結。
  • 自動斷行和分段。
  • 可使用的 HTML 標籤:<a> <address> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <cite> <code> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <ins> <li> <ol> <p> <pre> <span> <strike> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <th> <tr> <u> <ul>
    Allowed Style properties: background, background-attachment, background-color, background-image, background-position, background-repeat, border, border-bottom, border-bottom-color, border-bottom-style, border-bottom-width, border-collapse, border-color, border-left, border-left-color, border-left-style, border-left-width, border-right, border-right-color, border-right-style, border-right-width, border-spacing, border-style, border-top, border-top-color, border-top-style, border-top-width, border-width, bottom, caption-side, clip, color, direction, empty-cells, font, font-family, font-size, font-size-adjust, font-stretch, font-style, font-variant, font-weight, height, left, letter-spacing, line-height, list-style, list-style-image, list-style-position, list-style-type, margin, margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top, max-height, max-width, min-height, min-width, overflow, padding, padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top, right, table-layout, text-align, text-decoration, text-indent, text-transform, top, unicode-bidi, vertical-align, white-space, width, word-spacing, z-index

更多關於格式選項的資訊

CAPTCHA
驗證碼只有阿拉伯數字, 這是躲廣告用的, 麻煩你輸入了.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.


agama | about seo